1.9.07

Microsoft Exchange Server 2007 studienotater av Jostein
Oppgradering til Exchange Server 2007 henger naturlig sammen med oppgradering til Longhorn, Vista og Office 2007. Men her er det bare Exchange som studeres helt separat. Nevner bare at det i skrivende stund er mange grunner for å vente med Vista: Halvparten av programmene fungerer ikke.

Innhold


Introduksjon
Microsoft Exchange Server 2007 RTM ble lansert 7. desember 2006 i følge Wikipeida (31. november iflg digi.no ), oppgradering er under planlegging. Med denne versjonen av Exchange har det kommet nye serverroller, funksjonaliteter og begreper. Det er også kommet en rekke mer eller mindre nyttige tekniske fordeler i forhold til foregående versjoner. En oversikt over dette er forsøkt satt opp i liste- og tabellform nedenfor. Deretter er det forsøk å dra ut sammenfatninger og essensielle momenter.

Microsoft betegner e-post som et kritisk kommuikasjonsverktøy for de aller fleste virksomheter. Dette må balanseres mot sikkerhet og kostnad. Komleksitet har økt i takt med økt sluttbrukerkrav. Spam- og viruskontroll er en naturlig del av e-posttjensten. Videre må e-posttjenesten være kosteffektiv å drifte. Dette har Microsoft gjort noe med ved å lansere Microsoft Exchange Server 2007.
 • sikkerhet. Innebygget beskyttelse (Built-in Protection)
  • sikkerhet er viktig
  • spam og virus
  • regler for spesielle typer e-post
  • høy tilgjengelighet
 • sluttbruker. Tilgjengelighet (Anywhere Access)
  • brukere bil enkelt ha tilgang til deres kommunikasjonssystemer
  • mobile enheter er økend
  • kalenderfunksjonene er frustrerende
  • e-post er kritisk for selskapet
  • e-post systemer er for komplekse / dyre
  • oppgaver er lange og trettende og er ikke automatiserte

Lisensmessig
følger det ingen CAL-lisender med som i tidligere versjoner i følge
digi.no.

Generell informasjon
 • Administrative Groups er fjernet
 • Routing Groups er fjernet, bruker Active Directory Sites i stedet
 • Public Folders er på vei ut
 • rollebasert serverinstallasjon
 • konfigurasjon via Powershell
 • Standard edition har støtte for 5 storages groups og 5 databaser
 • mindre loggfiler 1MB --> 2 miliarder logger
 • Standerd Edition har ingen lagringsgrense
 • OMA er byttet ut med Exchange Active Sync
 • STMfilene er borte
 • Netbios er ikke lenger i bruk
 • RUS er tatt bort
 • egne guotameldinger
 • mulighet til å nekte MAPItilkoblinger
 • IOPSreduksjon på 70%
 • Linkstate er borte


Installasjonkrav til Exchage 2007
Microsoftangir følgende systemkrav for installasjon av Exchange 2007
 • Windows Server Actove Directory Forest
  • Active Directory må være i native mode (Forest level Windows Server 2003)
  • Schema Master må være Windows Server SP1
  • Alle GC i ADsiten må være Windows Server 2003 SP1
  • DNS
 • MMC 3.0
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Microsoft Powershell
 • x64 for produksjon. (Intel Xeon eller AMD Opteron. Itanium er ikke supportert
 • 1GB RAM + 7MB pr bruker. (2GB RAM + 10MB pr bruker)
 • kan ikke ha SMTP eller NNTP installert
 • egne spesifikasjoner som går pr rolle


Sammenligning av Exchange 2003 og Exchange 2007

Se også 10 grunner for å gå over til Exchange 2007. Fordeler med Exchange 2007 i forhold til Exchange 2003:
 • Beskyttelse: anti-spam, antivirus, føyelighet, clustering med data replication, forbedret sikkerhet og kryptering
 • Forbedret informasjonsaksess: forbedret kalenderfunksjon, unified messaging, forbedret mobilitet, forbedret webaksess
 • Forbedret ITopplevelse: 64-bit ytelse og skalabilitet, kommandolinje shell & forenklet GUI, forbedret administrering, roleskille, forenklet ruting
 • "Exchange Management Shell": Et nytt komadobaser shell- og scriptspråk for systemadministrasjon (basert på "the Windows PowerShell scripting language" -- tidligere kalt "Monad" -- utviklet for Windows Vista). Shell brukere kan kan utføre alle oppgaver som kan utføres Exchange's GUI pluss tilleggsoppgaver. Kan programere ofte brukte eller komplekse oppgaver i "scripts" som kan lagres, deles og brukes om igjen.
 • "Unified Messaging" som lar brukere motta talepost, e-post og fakser i deres e-postboks, og lar de aksessere sin postboks fra mobiltelefoner og annet trådløse enheter. Stemmekommandoer kan bli gitt for å kontrollere og lytte til e-post over telefonen (og sende noen basismeldinger som "Jeg vil bli sen".)
 • Maksimum størresesbegransning på database er fjernet. Databasestørrelse er nå begrenset av kapasitet på maskinvare og tidsvindu for backup og size is now limited by hardware capability and the window for backup og vedlikehold.
 • Økt maksimum nummer av storage groups og e-postdatabase per server, to 5 hver for Standard Edition (from 1 hver i Exchange 2003 Standard), til 50 hver for Enterprise Edition (fra 4 grupper og 20 databaseer i Exchange 2003 Enterprise).

Standard og Enterprise Edition
Dette er mer utførlig forklart av Microsoft. Her gjengis momenter i listeform:
 • Exchange Server 2007 Standard Edition
  • 5 Storages Groups og 5 databaser
  • Log Replikering (LCR)
  • har ikke lagringsgrense
  • Standard CAL
 • Exchange Server 2007 Standard Edition
  • 50 Storages Groups og 50 databaser
  • Log Replikering (CCR )
  • clustering
  • enterprise CAL
 • kan endre versjon uten å reinstallere
 • kommer i ny generasjon av Small Business Server (måneder til ett år etter)

Exchange clustering og High Availability (HA)
Exchange clustering (Active/Active or Active/Passive mode) har lenge blitt kritisert på grunn av kravet om at serverne (nodene) i clustret må dele samme fysiske data. Cluster i Exchange gir redundans for Exchange som applikasjon men ikke for Exchange data. I dette scenario kan data betraktes som sinle point of failure. Dette har blitt løst av ISV'er og storage produkter, gjennom "site resilience"-løsninger, som geo-clustering og asynkron data replikering. Exchange 2007 indroduserer en ny clusterterminologi og konfigurasjon som løser svakhetene med den tidligere "delte data modellen".

Automatisert klienkonfigurering

Det mest interessante klientforbedring fra driftsteksnisk ståsted er atuomatisert klientkonfigurering. De største utfordringen med oppgraderinger og migreringer har ofte vært forbundet med å rullet ut nye klienter. Mye av dette er nå løst med Outlook 2007.

Outlook og alternative e-postserverprodukter
Så lenge det er et ønske at Outlook skal være e-postklienten, vil Exchange ha et klart fortrinn. Det har vist seg at når andre serverprodukter sammenlignes med Exchange, er de ikke er like tilpasset Outlook som klient. Alternative serverprodukter er riktignok kompatible med Outlook, og Outlook kan benyttes, men det vil typsk være noen funksjoner som ikke vil fungere like bra.

Lotus Notes har tradisjonelt vært betraktet som den største konkurrenten til Microsoft Exchange. Nå mener mange at Linux og webmail er de største konkurrentene.

Outlook
Ved sammenligning av Outlook 2003, Office Outlook 2007 og Outlook Web Access 2007 kan vi trekke fra følgende forskjeller:
Funksjon
Beskrivelse
Outlook 2003
Office Outlook 2007
Outlook Web Access 2007
Tidsplanlegging Mer effektiv tidsplanlegging av møter med fargekoding for best tilgjengelige tidspunkt.
nei
ja
ja
Mulighet til å foreslå nytt møtetidspunkt Mulighet til å foreslå nytt møte, tidspunkt for et møte i respons til møteinnkalleing.
ja
ja nei
Tidsstyring av fraværesmelding Avansert tidsstyring av fraværsmelding. Systemet slår automatisk på og av etter angitte tidspunkt.
nei ja ja
Intern og ekstern fraværsmelding Sette forskjellige fraværsmeldinger for mottakere innenfor og utenfor organisasjonen.
nei ja ja
Automatisert klientkonfigurering Automatisert konfigurering av klinet ved å bruker brukernavn og passord.
nei ja N/A
LinkAccess Aksessere SharePoint uten VPN-forbindelse gjennom Exchangeserver.
nei
ja
Unified Messaging support Grensesnitt for tale- og faksmeldinger sendt via Exchange Unified Messaging, inkludert innebygd avspiller.
nei (meldinger kommer som audiovedlegg uten avlesing- support)
ja ja
Legge notis til talemelding Ta notater i en talemelding
nei
ja ja
Avanserte søkemuligheter Hurtigsøk for meldinger ved å bruke forskjellige søkekriterer
Delvis (mindre avansert i cache mode)
ja ja
Administrerte foldere Foldere får automatisk retention-regler satt av administrator.
Delvis (Foldere vil komme til syne, men utein informasjon om retention policy)
ja ja
Avgrenset delnedlasting Nedlasting kun av endrede deler (atributter) av en e-postmelding for bedre ytelse. (Eksempelvis oppfølgingsflagg, subject eller bodyfelt)
nei
ja
Klassifisering av meldinger Assosiering av klassifisering til utgående medlinger - for eksempel "Advokatklient priviligert"
nei
ja ja


Exchange Server 2000, 2003 og 2007

Det er kommet mange nye funksjonaliteter i den nye versjonen. Nedenfor viser en sammenligning med tidligere versjoner av Exchange Server. Den første tabellen er innebygget beskyttelsesfunksjonalitet.


Innebygget beskyttelsesfunksjonalitet
Exchange Server 2000
Exchange Server 2003
Exchange Server 2007
Antispam og antivirusVirus Scanning Application Programming Interface (VSAPI)
ja
ja
ja
Integrert IPbasert blokkering
nei
ja ja
Exchange Server Intelligent Message Filter (IMF) nei ja. Med SP1 og høyrer
ja
Hyppig oppdatering av innholdsfilter for IMF nei ja. Med SP2, fjortendagers oppdateringer tilgjengelig ja. Med standard CAL, fjortendagers updates tilgjengelig; med Enterprise CAL eller Forefront Security for Exchange Server, daglig eller hyppigere oppdateringer tilgjengelig
Distribusjonslister begrenstet til authoriserte brukere nei ja ja
Support for Sender ID nei ja. Med SP2
ja
Vedleggsstripping i Outlook Web Access nei ja ja
Perimeter network beskyttelse ved bruk av Edge Transport Server - domenemedlemskap er ikke påkrevet nei nei ja
Automatisk oppdatering av spamsignatur, IPomdømme, og innholdsfilter (IMF)
nei nei ja. Med Enterprise CAL eller Forefront Security for Exchange Server, daglig eller hyppigere uppdateringer tilgjengelig
Dynamisk analyser av sender reputation nei nei ja
Vedleggsstripping på Edge- eller Hub Transport server roller nei nei ja
EdgeSync for mottakerfiltrering og sikker avsenderomdømme nei nei ja
Microsoft Office Outlook E-mail Postmark validation nei nei ja
Anti-spam stamp - bakgrunnsdata for spamvurdering nei nei ja
Tonivå spam quarantine - administrator og sluttbruker nei nei ja
Antivirus stamp - track virus scannehistorie nei nei ja
Antivirus agent aksess til Exchange MIME parsing engine for robust transport level scanning nei nei ja
Edge Transport service robusthet for inngående SMTP mottaksnivåkontroll - muliggjør high availability nei nei ja
Open proxy deteksjon for å hindre Denial of Service (DOS) og spamangrep nei nei ja
Confidential Messaging


Transport Layer Security (TLS) kryptering ja ja ja
Signert Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) forespørsler til Active Directory service ja ja ja
Support for S/MIME enabled klienter ja ja ja
Front-end og back-end Kerberos autentisering nei ja ja
Outlook Web Access trafikk default kryptert ved Secure Sockets Layer (SSL) nei
nei ja
Automatisk intern meldingskryptering nei nei ja
Compliance


journalføring
ja
ja
ja
Multi-epostbokssøk ja. Bruker Microsoft Exchange Mailbox Merge ja. Bruker Microsoft Exchange Mailbox Merge ja
journalføring per bruker eller per distribusjonsliste
nei nei ja. Med Enterprise CAL
Retention and expiration policy applikasjon gjennom Messaging Records Management nei nei ja
Managed Folders nei nei ja
Hub Transport rules nei nei ja
Business Continuity


Active/Passive clustering ja ja ja
Database backup via Microsoft Volume Shadow Copy Service nei ja ja
Eight-node clustering nei ja ja
Recovery storage groups nei ja ja
Continuous replication - innebygget asynkron replikerng av storage groups nei nei ja
Backup fra database kopi (lokal) eller server (cluster) nei nei ja
Database portability - recovery til hvilken som helst server i organisasjonen nei nei ja


Aksessfunksjonalitet
Exchange Server 2000
Exchange Server 2003 Exchange Server 2007
Dokumentdeling og produktivitetAksess til fellesmapper fra Outlook
ja
ja
ja
Outlook Anywhere (RPC over HTTP)

nei
Krever Windows 2003 eller senere
ja
Resource Booking Attendant nei
Ved å bruke Exchange Management Console
ja
Calendar Attendant nei
nei
ja
Unified Messaging


Talemeldingsystem
nei
nei
ja
faksmottaksystem
nei
nei
ja
Konsolidert behandling for tale, epost og faks
nei
nei
ja
Talemelding og faksmelding levert sammen med e-post i bruker innbokser
nei
nei
ja
Integrert avspilling av talepost integrert i klien (OWA og Outlook 2007)
nei
nei
ja
Outlook Vioce Access - talekommadobasert telefonaksess til e-post, kalender, kontakter, talepost og fellesområde
nei
nei
ja
talekommandobasert tilleggelse av deltagelser
nei
nei
ja
Webbasert meldingsformidlingOWA - Outlook-lik webklient
ja
ja
ja
Søk
ja
ja
ja
GZIP komprimering
nei
ja
ja
Forms-based authentication nei
ja
ja
Global address list access nei
ja
ja
stavekontroll
nei
ja
ja
Tasks
nei
ja
ja
Fraværsassistent
nei
nei
ja
Dokumentvisning på web
nei
nei
ja
Linkaksess til SharePointdokumentbibliotek og UNC fildelt område
nei
nei
ja
Information Rights Management (IRM) forlisensiering for å øke aksesshastighet til beskyttet inhold
nei
nei
ja
Tidsstyrt fraværsmelding
nei
nei
ja
Intern og ekstern configurering av fraværsassistenmelding nei
nei
ja
Self-service Unified Messaging PIN reset nei
nei
ja
Self-service remote wipe of Exchange ActiveSync mobile devices nei
nei
ja
Public folder aksess
ja
ja
nei, ikke tilgjengelig i RTM
Støtte for regler
nei ja nei, ikke tilgjengelig i RTM
støtte for S/MIME
nei
ja nei, ikke tilgjengelig i RTM
Mobil meldingsformidligExchange ActiveSync nei
ja
ja
Direkte push av e-psot, kalender, kontakter og oppgaver
nei
med SP2
ja
Databeskyttelse ved bruk av remote wipe, local wipe, enforced pins og policies
nei
med SP2
ja
GZIP komprimering
nei
med SP2
ja
Støtte for en rekke enheter gjennom Exchange AcriveSync protokoll
nei
ja
ja
Per brukerenhet policies
nei
nei
ja
Overluftasøk på postbokser fra mobilenheter
nei
nei
ja
Fraværsassisten satt fra mobilenhet
nei
nei
ja
Støtte for HTML e-post
nei
nei
ja
Improvisert møtebehandling - svar med melding eller videresende
nei
nei
ja
Støtte for S/MIME
nei
med SP2
nei, ikke tilgjengelig i RTM


Operasjonell effektivitet
Exchange Server 2000
Exchange Server 2003 Exchange Server 2007
Ytelse og skalabilitetCached Exchange Mode (Outlook 2003 or later) nei
ja
ja
Sperring av fraværsmelding til distribusjonslister
nei
ja
ja
Nativ x64 applikasjon
nei
nei
ja
Lagringsoptimalisering; optimalisering for billigere datalagring (direct attached storage, iSCSI )
nei
nei
ja
Active Directory site-based routing nei
nei
ja
Bandbreddeoptimalisering gjennom effektiv, tidsstyrt, prioriter ruting
nei
nei
ja
AdministrasjonAutomatisk feilrapportering
ja
ja
ja
Exchange Best Practice Analyzer -støtte for tuning og optimalisering
ja
ja
ja
Exchange Management Console ja
ja
ja
Multiple Windows forest -støtte
ja
ja
ja
Ledig/opptattstidspunkt synlig på kryss av skoger
Ved å bruke Inter-Organization Replication Tool Ved å bruke Inter-Organization Replication Tool ja
Management Pack for Microsoft Operations Manager (MOM) ja
ja
ja
Public folder management Ved å bruke Exchange Management Console
Ved å bruke Exchange Management Console Ved å bruke Exchange Management Shell
Internet Mail Connection Wizard nei ja ja
Cross-forest Kerberos authentication with Outlook 2003 or later nei ja ja
Dynamic distribution lists nei ja ja
Multi-user move mailbox capabilities nei ja ja
Queues centralized on a per-server basis nei ja ja
Exchange Management Console discoverability improvements nei nei ja
Exchange Management Shell - command line interface nei nei ja
Toolbox built in to Exchange Management Console nei nei ja
Visibility to multiple queues at a time nei nei ja
Automatic server updates and patches nei nei ja
Integration of Exchange Analyzers in Exchange Management Console toolbox nei nei ja
Flexible permissions model - integrated with Active Directory nei nei
ja
Deployment


Deployment and management by server role nei nei ja
Exchange Best Practices Analyzer integrated in setup - pre-requisite checks automatic nei nei ja
Single migration engine nei nei ja
Autodiscover - Outlook 2007 automatic discovery and profile configuration nei nei ja
Scriptable deployment using Exchange Management Shell nei nei ja
Extensibility and Programmability


Collaboration Data Objects (CDO) ja ja Ved å bruke Exchange Management Shell
WebDAV API ja ja ja
Outlook Web Access Web Parts ja ja ja
Web services API nei nei
ja
.Net integration via Exchange Management Shell nei nei ja
Free/Busy Web service nei nei ja
Referanser
- http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Exchange_Server
- http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/featurecomparison.mspx
- http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/editions.mspx
- http://www.microsoft.com/exchange/evaluation/features/ex_compare.mspx

2 kommentarer:

Anonym sa...

Takk for interessant informasjon

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.