28.10.07

Oversikt over taler

Jeg har laget en oversikt over noen av talene jeg har. Å låne taler enten det er på kassett, CD eller mp3, er en fin ting. Noe av interesse?
Oversikten ligger på et eget ark.

Bokoversikt

Bokoversikt

Jeg har laget en oversikt over kristne bøker som står i bokhyller hjemme. Som du vil se, har jeg ikke lest alle og det er vel ikke alle som er like interessante heller. Men å låne bøker er en fin ting. Noe av interesse?

Oversiket er laget i eget regneark