1.9.07

Kristenstoff

Kristenstoff
- Andakter
- Bøker
- Taler
_______________

Andakter

Her finner du en del andakter. Jeg har tatt utgangspunkt i andaktsbøker hvor du finner en andakt for dagen. Det kan være ei bok med 365 andakter, en andakt for hver dag i året, eller ei andaktsbok med 31 andakter, en andakt for hver dag i måneden. Til dette har jeg leket meg litt og laget en mekanisme som sjekker aktuelle dato på din datamaskin, og fører deg til dagens andakt. Jeg har også laget en egen side med meny slik at man kan velge end andakten man vil.
 
C. O. Rosenius' husandaktsbok
Dette er en bok 365 litt lengre andakter fra Arven forlag  som har betydd mye for meg. Her er det mye åndelig føde å hente. Til denne har jeg laget ei direkte lenke  slik at du kommer direkte til dagens andakt.
 
C. O. Rosenius' små andaktsbøker
Det ble i sin tid utgitt to sma andaktsbøker av C. O. Rosenius på Lunde forlag . Den ene heter "Kristus vårt liv" og den andre "Kristus vår rettferdighet. Begger er på 31 andakter og alternerer hver sin måned under direktelinken  jeg har laget til dagens andakt for disse.

Annen andakt
"Lasarus og den rike mann" av Sigbjørn Agnalt.
- Kor høg IQ har du? av Odd Dubland


Bøker
Jeg har laget meg ei liste over kristne bøker som står i bokhyller hjemme. Jeg har slett ikke lest alle, altså. Å låne bøker er en fin ting. Noe av interesse?


Taler
Jeg har også laget meg ei liste over talene jeg har. Å låne taler enten det er på kassett, CD eller mp3, er en fin ting. Noe av interesse?
To av talene har jeg skrevet ned. Det er:
- "Ta vare på den dyrebare skatt", av Carl Fredrik Wisløff
- "Alle tings ende er kommet nær", av Lars Fossdal


Har forsøkt å laste opp noe på MediaMaster
Sitat
Jeg har opprettet egen blogg for sitater  ønske deg lykke til med eventuell lesing av utleggelsene av Biblelen budskap til evangelisk kristentro.

Jeg må si som troppsjefen i det militære sa da en medsoldat ikke ville på obligatorisk gudstjeneste. "Et gudsord har alle godt av". Samtidig vil jeg sitere Bo Giertz fra boken "Den store løgnen og den store sanneheten": "Det er alltid farlig å nærme seg Gud med et vrangt hjerte. Guds ord er aldri til å leke med. Det er en levende makt. Det kan virke tro og frelse. Men det kan også virke forherdelse og dom."
 
For den som regner seg som kristen, er ikke likegyldig hvilken kristen man er. Enten har man det rett med Gud, eller så kan man bedra seg selv. Jeg fortsetter da med et sitat fra samme bok: "Det er kanskje ikke særlig mange evangelisk-lutherske kristne i vårt land i dag. Mye av det som i dag kalles kristendom og omvendelse, ville Luther ikke kunne kjennes ved. Han ville kalt det for gjerningslære, skinnhellighet og egenrettferdighet. Han ville ha sagt at vi like gjerne kunne ha blitt stående under paven som at vi skulle havne i troen på vår avgjørelse, våre følelser, våre forsakelser og vår kristne nidkjærhet. Det ene er like ille som det annet. Det er derfor viktig om å gjøre at vi for alvor prøver å gjøre klart for oss hva den evangeliske troen betyr. Vi kan ikke gjøre bedre enn ved å lese Luther og Rosenius eller Schartau. Det er i slike folks skrifter vi får en sikker veiledning inn i den tro som fører til salighet"
 
 


Ingen kommentarer: