30.10.17

Tenk at himmelen Gud så i nåde til meg

Tenk at himmelens Gud så i nåde til meg.
Da jeg vandret ulykklig på syndefull veg.
Verdens glans for meg bleknet og allting ble nytt.
Jeg er frikjent i dommen, så Ordet har lydt.

Det er nåde så stor at jeg fatter det ei.
Tenk at himlen tilhører en synder som meg.
Du som vandrer så fredløs og sår i ditt sinn,
også du er velkommen i fristaden inn

Men så mange som tror at de lykken har fått,
når de leker i synden, men får aldri nok.
Bare armere tommere sjelen din blir,
mens du drikker av brønner som gift-vannet gir.

Det er nåde så stor at jeg fatter det ei.
Tenk at himlen tilhører en synder som meg.
Du som vandrer så fredløs og sår i ditt sinn,
også du er velkommen i fristaden inn

Nå i dag, kjære synder et bud til deg når;
du får komme om enn du i dager og år,
har levet i synden og kallet avslått.
Din Frelser vil tilgi og alt gjøre godt.

Melodi

Siden denne fine teksten ikke var søkbar på internett, laget jeg den like godt som et blogg-innlegg. Jeg gjør den herved også til mitt vitnesbyrd. Jeg vet ingenting om forfatter av hverken tekst eller melodi.