22.4.12

Jesus elsker meg, jeg vet

I boken "Himmelen er på Or'ntli", forteller Colton at englene sang for han under sitt besøk i himmelen og sin nær-døden-opplevelse. Det er ganske interessant å høre hvilke sanger englene i tilfelle synger. En av sangene som lille Colton forteller at englene sang for han, var "Jesus Loves Me". Jeg tar det for gitt at det er denne sangen som jeg linker til nedenfor.

Den norske oversettelsen vi er vant til, lyder som følger:

1. Jesus elsker meg, jeg vet; han er full av kjærlighet! Barna hører Jesus til. Han er sterk og god og snill.
Kor: Jesus meg elsker! Jesus meg elsker! Ja, han meg elsker! Min Bibel sier det.
2. Jesus elsker meg, så stort! All min synd har han tatt bort. Han tok verdens straff på seg Da han åpnet frelsens vei.
3. Jesus elsker meg, han er Aldri borte, alltid nær. Jeg er også glad i ham, Følger ham på veien fram.

Siden jeg synes den norske oversettelsen har tapt seg i forhold til den engelske versjonen, har jeg prøvd meg med en egen oversettelse:

1. Jesus elsker meg, jeg vet, Bibelen forteller det. Jesus eier barna, merk. De er svak men Han er sterk.
Kor:  Jesus meg elsker! Jesus meg elsker! Jesus meg elsker! Min Bibel sier det.
2. Jesus elsker meg, han led. Åpnet Himlens port derved. Vasker vekk all synden min. Lar hans barn få komme inn.
3. Jesus elsker meg, ennå, svak er jeg, ja, syk også. Fra hans lyse trone der, ser han meg som ligger her.
4. Jesus elsker meg, han står Tett ved meg her hvor jeg går. Dør jeg mens jeg elsker Ham, tar han meg til Himlens land.


Ingen kommentarer: