8.4.12

Forlenget gangsti i Oltedal

Vi har fått en ny oppgruset gangsti lenger nedover i Oltedal. Nå går gangstien helt til der kanalen fra krafverket møter Oltadalsåna. Kanalen ser du til venstre på bildet, mens Oltedalsåna og gangstien er til høyre.
Midt på bildet ser vi Daurmålshammaren. Til høyre for den, ser vi så vidt Middalshammaren. Bakenfor disse ligger Vassbotn, hvor kraftverkets inntak i Oltdalsvannet ligger. Rundt der løper barna, og Andreas (14) har klart runden på under halvtimen. Selv om det er bare 6-7 km, er dette bra, for det er en krevende trasé.

Ingen kommentarer: